1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka jest przedszkolem publicznym.
  2. Mieścimy się od 1991 roku przy ul. Krótkiej 7, ( wcześniej siedziba Przedszkola nr 1 znajdowała się przy ul. Wielka Poznańska 36).
  3. Organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.
  4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
  5. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:00 – 17:00.
  6. W dniu 1 czerwca 2007 roku miało miejsce uroczyste nadanie Przedszkolu nr 1 imienia Kubusia Puchatka.
  7. Dokumentem regulującym funkcjonowanie jest Statut Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka.
  8. W przedszkolu działają pięć oddziałów i odpowiadające im grupy wiekowe: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 5-6-latki, 6-latki.