Dyrektor – mgr Anna Matoga

Nauczycielki
1. mgr Lidia Wilczyńska
2. mgr Krystyna Rozmarynowicz
3. Ewelina Piotr
4. mgr Marzena Schwark- Plewa
5. mgr Alicja Nowakowska
6. mgr Emilia Khan
7. mgr Małgorzata Kaźmierczak
8. mgr Anna Grabińska
9. mgr Elżbieta Binkowska

Obsługa i administracja
10. Danuta Czajkowska – Ptak
11. Agnieszka Radecka
12. Justyna Turtoń
13. Anna Świderska
14. Edyta Nowak
15. Aldona Kopniewska
16. Iwona Dechnig
17. Leszek Chudzicki
18. Beata Zwolińska
19. Eliza Siemkowicz
20. Marzena Andrzejak